Thiết bị POS SAM4s – TITAN 500

Thiết bị POS hiệu suất cao TITAN Series là thiết bị đầu cuối mạnh nhất trong dòng sản phẩm SAM4S. Nó phù hợp với các ứng dụng POS đòi hỏi khắt khe nhất, chẳng hạn như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đặc sản nhượng quyền thương mại, đại siêu thị và dịch vụ ăn chay.