Thiết bị kiểm kho RFID IP30

  • Dễ dàng lắp ráp và cài đặt trên máy tính di động Intermec. Tính năng chụp theo khu vực gần hoặc xa và thêm nhiều lựa chọn kết nối mạng
  • Thiết kế gọn nhẹ với tùy chọn kết nối USB hay Bluetooth vào máy tính di động
  • Ứng dụng mang tính di động kết nối giữa Intermec với IP30
  • Được EPCglobal cấp chứng nhận
  • Phù hợp với nhiều dải băng tần quốc tế (bao gồm 865 MHz và 900 MHz)