Thiết bị kiểm kho HONEYWELL CN51

Hỗ trợ Hệ điều hành Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 và Hệ điều hành Android 6.0 để hỗ trợ và di chuyển ứng dụng linh hoạt.

Màn hình cảm ứng đa điểm WVGA lớn 10,16 cm (4 inch) cung cấp chỗ cho giao diện đồ họa người dùng hơn, các ứng dụng trung tâm hiển thị.

Chống được nhiều giọt 1,5 m (5 ft) đối với bê tông xuyên qua phạm vi nhiệt độ hoạt động và có độ chống kín IP64 chống lại mưa và bụi.

Tính năng chuyển động tốt nhất trong lớp và hỗ trợ quét mã vạch 1D và 2D đa hướng.

Có các tính năng radio WAN với hỗ trợ thoại và dữ liệu, bao gồm UMTS và mạng UMTS / CDMA, PTT, cũng như 802.11 a / b / g / n, Bluetooth® và GPS với hỗ trợ GALONASS.