Thẻ RFID Intermec IT67

Thẻ IT67 có phạm vi lên đến 7,9 m (26 ft). Nó cũng phù hợp EPCglobal Gen 2 / ISO 18000-6C để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Các ứng dụng điển hình bao gồm:

  • Hộp ô tô
  • Thùng kim loại lớn
  • Lồng cuộn
  • Trống kim loại