Tem từ mềm LI-3000

Tem từ mềm LI-3000 có mã vạch và không có mã vạch

Chống trộm với một lần sử dụng trong siêu thị và cửa hàng bán lẻ

Chất lượng vượt trội:

– Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng CE & ROHS đã được chứng nhận.

– 100% sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001.

– Tỷ lệ sản phẩm lỗi trong thời gian 12 tháng <1%.