Mực In Mã Vạch Wax Premium 110 x 450

Mực in mã vạch wax premium 110mm x 450m dùng để in các loại tem nhãn dán thùng và các loại tem lưu trữ trong kho hàng để quản lý, tem nhãn vận chuyển…
Mực in mã vạch wax premiun. Mực in mã vạch wax prenium 110mm x 450m dùng cho tất cả các loại máy in mã vạch, nhiều kích thước. Dùng cho in tem nhãn, in nhãn dán lên hộp sản phẩm. Đảm bảo chứng nhận chất lượng.