Máy tính tiền Toshiba MA-600

Tochiba MA-600 là một may tinh tien độc lập, song nó có khả năng liên kết với máy tính (thông qua cổng USB ) để tích hợp cài đặt thêm ứng dụng.