Máy tính tiền Tochiba Willpos M30

Máy bán hàng WILLPOS M30 được thiết kế ‘retail hardened’ để có tuổi thọ từ 12 đến 18 tháng của sản phẩm máy tính tiêu chuẩn. Kết hợp với một mức giá mua thấp, tiết kiệm điện “green credentials “và tùy chọn nâng cấp trong tương lai và cách nhiệt, để giảm tổng chi phí sở hữu trên cuộc đời của sản phẩm.