Máy quét mã vạch Honeywell 3800R

Máy quét mã vạch Honeywell 3800R được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng bán lẻ, mang lại sự cân bằng về hiệu suất quét, kết nối và độ bền. Thiết bị máy quét mã vạch Honeywell 3800R hỗ trợ giải mã những mã vạch khó nhất mà vẫn cho hiệu suất cao. Bên cạnh đó thiết bị cực kỳ bền với những điều kiện khắc nghiệt của môi trường làm việc.
Nhiều ứng dụng bán lẻ được hưởng lợi từ phạm vi đọc nhiều hơn. Thông thường trong ứng dụng bán lẻ khách của bạn sẽ mua rất nhiều sản phẩm nhỏ lẻ chính vì thế yêu cầu phải có một máy quét phù hợp. Với ứng dụng đọc mã vạch cho các mặt hàng. Trong nhiều trường hợp khách nhân viên của bạn sẽ phải quét nhiều mã vạch ngoài tầm với nhưng với Honeywell 3800R. Thì điều đó trở nên dễ dàng hơn máy quét mã vạch Honeywell 3800R sẽ giải quyết vấn đề đó. Với phạm vi quét đến khoảng 61 cm (24 in) trên 13 triệu mã vạch. Điều này thực sự tuyệt vời cho công việc quét mã vạch.