Máy quét Bluetooth không dây CINO A780-BT Series 2D

Máy quét hình ảnh Bluetooth 2D
Được tích hợp với công nghệ không dây Bluetooth mới nhất
Một giải pháp tức thời cho việc di chuyển không dây
Vùng phủ sóng truyền thông không dây trên 100 mét
Kết nối với hầu hết các máy chủ hỗ trợ Bluetooth