Máy đọc mã vạch Microscan MS-2

Nhỏ gọn và nhẹ: Đầu đọc cao 1,75 inch (44,5 mm) bằng 0,85 “(21,6 mm) nặng dưới 2 ounces (57 g) để dễ dàng lắp vào thiết bị robot hoặc vào những khoảng không hẹp.

Các chỉ thị nhìn thấy: Đèn LED chiếu sáng phía trên đầu đọc cung cấp sự xác nhận trực quan về tình trạng của đầu đọc.

Tính linh hoạt: Các phiên bản góc độ mật độ thấp và mật độ cao cho phép cấu hình linh hoạt cho nhiều ứng dụng.

Khả năng đọc: MS-2 có thể dễ dàng đọc các mã khó nhất và trội hơn khi đọc trên các bề mặt phản chiếu cao.

Chương trình Thiết lập ESP®Easy: Phần mềm đơn điểm cung cấp cài đặt và cấu hình nhanh chóng và dễ dàng cho tất cả các đầu đọc Microscan.