Máy đọc mã vạch Honeywell 2400 Stratos

  • StratosSYNC™ – máy quét độc lập: Duy trì năng suất và thời gian hoạt động thông qua các máy quét độc lập
  • StratosSWAP™ – liên kết sẵn mô đun quét quang học : Giảm thiểu thời gian chết và làm giảm các chi phí dịch vụ thông qua mô-đun công cụ quét quang học
  • StratosSTATS™ – phần mềm phân tích năng suất: Cung cấp các dữ liệu quan trọng để duy trì kiểm tra năng suất
  • StratosSCHOOL™ – đào tạo phần mềm điều hành: Cải thiện năng suất và thúc đẩy các kỹ thuật quét an toàn hơn
  • Phần mềm Quản lý từ xa thông minh: Cung cấp một giải pháp nhanh chóng và thuận tiện cho quản trị viên IT để quản lý tất cả các máy quét trong mạng của họ từ một địa điểm từ xa duy nhất