Máy bán hàng Toshiba TCx700

Hệ thống (POS) Toshiba TCX ™ 700 Series point-of-sale mất hiệu suất, hiệu quả và giao diện người dùng đến một cấp độ mới. Hệ thống tính năng công nghệ tiên tiến; tăng hiệu quả và độ tin cậy; và một mô-đun, cập nhật thiết kế. Những TCX ™ 700 còn mang đến hiệu suất hơn 30 phần trăm với xử lý nhanh hơn và các tùy chọn lưu trữ hơn để lái xe các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.