Máy bán hàng POS Partner Tech PT-6910 Series

Các hình thức nhỏ gọn và kích thước của PT-6910 là lý tưởng khi không gian bị hạn chế. Một yếu tố khác góp phần vào độ tin cậy cực của nó và yêu cầu bảo trì tối thiểu tuyệt đối là sản phẩm này có thể không có bộ phận chuyển động. Các điều chỉnh màn hìnhcảm ứng 15 ” TFT có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của môi trường làm việc nào. Thiết bị ngoại vi tùy chọn khác nhau cho phép PT-6910 để được xuất hiện riêng lẻ cho bất kỳ tình huống làm việc.