Màn hình hiển thị Wincor Nixdorf BA63

Thể loại: Màn hình hiển thị khách hàng

Công nghệ hiển thị: Chân không huỳnh quang

Ký tự hiển thị: 2 dòng , 20 ký tự trên mỗi dòng

Điểm ảnh: 5 x 7 điểm ảnh

Chiều cao ký tự: 9 mm

Màu sắc chữ: Xanh

Tùy chọn gắn kết: Đứng, ống, bàn phím

Kích thước: H: 165 mm; W: 207 mm; D: 46 mm

Trọng lượng: 0,5 kg