Màn hình hiển thị Aclas CD7X VFD

Màn hình hiển thị Aclas CD7X VFD Customer Display là màn hình giúp khách mua hàng có thể quan sát được thông tin về sản phẩm (tên, giá, số lượng.tổng tiền..) khi thu ngân tính tiền.