Két đựng tiền ZQ- 330A

Két gồm 4 ngăn tiền giấy và 5 ngăn tiền xu, với các kích thước lần lượt là :365(Rộng) x 330(Dài) x 90(Cao), bạn hoàn toàn có thể sắp xếp giá trị tiền theo các ngăn của két tránh bị trả nhầm tiền khi thanh toán.