Cổng từ Mono Crystal Smart

Bộ cổng an ninh – Thanh chính

( High Luxury Crystal Sensor )

Gồm 01 anten + 01 bộ nguồn

Digital RF 8.2MHz system

Khoảng cách tối ưu: 1.00 + 1.00m

Kích thước: 1520 x 300 x 20/200 mm