Cổng từ Eguard EG-3386W

Bộ cổng an ninh

Gồm 02 anten , 01 bộ nguồn.

Digital RF 8.2MHz system

Khoảng cách tối ưu:

– Tem mềm: 1.40m.

– Tem cứng thường: 1.60m

– Tem cứng to: 2.00m

Kích thước:  1600 x 390 x 18 mm