Cổng từ ALUPROFI PLEXI 40- Primary

Bộ cổng an ninh – Thanh chính

Gồm 01 anten + 01 bộ nguồn.

Digital RF 8.2MHz system

Khoảng cách tối ưu: 1.00 + 1.00m.

Kích thước: 1525 x 390 x 62/68 mm