Bộ thu phát sóng RFID IA33D / IA33E

Chúng tôi thiết kế các ăng-ten IA33D và IA33E đặc biệt để đứng lên những sự khắc nghiệt của xe nâng. Chúng cũng hiệu quả về chi phí, cho dù là một chiếc xe nâng hoặc toàn bộ đội tàu của bạn.

Bạn có thể cài đặt một ô ăng-ten trong khoảng 30 phút. Chỉ cần sử dụng phần cứng gắn kèm. Đó là một phần của thời gian kỹ thuật thực địa cần thiết để cài đặt thiết bị RFID lên xe nâng theo cách cũ.

Một khi nó đã được cài đặt, các ăngten RFID của IA33D và IA33E nhanh chóng thích ứng với nhu cầu ứng dụng đang thay đổi của bạn – ví dụ như chuyển đổi từ đọc thẻ pallet sang đọc theo trường hợp.

Và nhờ phương pháp tiếp cận mô đun, các ăng-ten có thể hoán đổi cho nhau, vì vậy bạn có thể nhanh chóng thay thế các bộ phận bị hư hỏng để hạn chế thời gian chết.