Băng Mực In-Băng Nhãn In-Ống Lồng Đầu Cốt-Máy In Ống Lồng Đầu Cốt Canon

Băng Nhãn In cho máy in ống lồng đầu cốt Canon:
3476A023: Băng nhãn in 6mm x 30m màu Trắng cho máy in ống lồng Canon, 3476A023
3476A024: Băng nhãn in 9mm x 30m màu Trắng cho máy in ống lồng Canon, 3476A024
3476A025: Băng nhãn in 12mm x 30m màu Trắng cho máy in ống lồng Canon, 3476A025
3476A026: Băng nhãn in 6mm x 30m màu Vàng cho máy in ống lồng Canon, 3476A026
3476A027: Băng nhãn in 9mm x 30m màu Vàng cho máy in ống lồng Canon, 3476A027
3476A028: Băng nhãn in 12mm x 30m màu Vàng cho máy in ống lồng Canon, 3476A028
3476A068: Băng nhãn in 6mm x 30m màu Bạc cho máy in ống lồng Canon, 3476A068
3476A069: Băng nhãn in 9mm x 30m màu Bạc cho máy in ống lồng Canon, 3476A069
3476A070: Băng nhãn in 12mm x 30m màu Bạc cho máy in ống lồng Canon, 3476A070